موسیقی رویانواز از سال ۱۳۸۰ شروع به آموزش کرده است و بیش از هجده سال سابقه آموزش در زمینه موسیقی دارد.

آدرس:مازندران-قائمشهر-کبریت محله
شماره تماس مدیریت - پورمند:۰۹۳۰۵۶۸۵۳۱۱


تجربه

بیش از هجده سال تجربه در زمینه آموزش موسیقی


مهارت

در موسیقی رویانواز امکان یادگیری هر نوع سازی وجود دارد.


خودباوری

موزیک های بروز و دلخواه را با ما آموزش ببینید و از تجربیات آموزشی ما استفاده نمایید.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسیقی رویانواز می باشد.